IDEA-logo NCBJ-logo

Budujemy narzędzia i usługi dla energetyki

Tworzymy IDEA, czyli Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych, będący częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

CZYTAJ WIĘCEJ

Wierzymy, że obowiązkiem nauki jest dostarczanie wartości naszemu społeczeństwu.

Jesteśmy cześcią Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jako zespół IDEA, działamy dla podmiotów administracji publicznej i samorządowej w zakresie interdyscyplinarnych analiz energetycznych. Celem określenia skutecznych rozwiązań transformacji energetycznej dla lepszej przyszłości, w kierunku bez emisyjnej gospodarki .

Aura

Naszą misją jest zrównoważony rozwój energetyki dla dobra ludzkości i planety

Aura

Technologiczne i procesowe innowacje

Zapewnienie efektywnych kosztowo, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań

Aura

Narzędzia i obiektywne analizy

Dostarczanie narzędzi i analiz podmiotom państwowym oraz prywatnym w celu budowania świadomości o konsekwencjach ich decyzji

Aura

Synergia pomiędzy nauką, biznesem i polityką

Łączenie nauki, biznesu i polityki w celu uzyskania wartości dodanej

Aura

Pozytywna kultura pracy

Tworzenie kultury pracy, w której pracownicy są zaangażowani w realizację misji i mają frajdę z tworzonych rozwiązań.

Nasze pozostałe rozwiązania

Chronos

Nasze nowoczesne narzędzie do monitoringu energii zapewni Twojej organizacji, zawsze aktualny dostęp do informacji o produkcji i zużyciu energii wszystkich posiadanych jednostek. Dzięki temu zyskasz kontrolę nad soimi zasobami, ich bieżącą optymalizację i w konsekwencji redukcje kosztów zużycia energii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Aura

Zefir

Kompletny zestaw narzędzi do przeprowadzenia lokalnej transformacji energetycznej​.

CZYTAJ WIĘCEJ
Aura

Współpracujemy z instytucjami naukowymi i partnerami z całej Europy

Aura

Politechnika Poznańska

Aura

Politechnika śląska

Aura

RWTH AACHEN university

Aura

Technische Universitat Dresden

Aura

Los Alamos

Aura

Politechnika Warszawska